Skip to main content

Лист до Всесвітньої Організації охорони здоров’я

Генеральному директору ВООЗ
д-ру Маргарет Чен
Всесвітня Організація охорони здоров’я
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland

Відень, 24 грудня 2009 року

Вперше прохання перевірити можливість лікування онкологічних пацієнтів препаратом УКРАЇН було подано мною до уряду Австрії 28 червня 1976 року.

УКРАЇН (Australian Patent No. 2001 2094/01) виготовляється з двох зареєстрованих речовин – алкалоїдів чистотілу (European Pharmacopeia 6.0/1861) та тіотепи (U.S. Pharmacopeia & National Formulary USP 24 NF 19, p. 1651). Це перший протираковий препарат, який у дослідах in vitro нагромаджується головним чином у ракових клітинах, тоді як його вміст у здорових є набагато менший (http://www.ukrain.ua/enclosures/hohenwarter_1992.pdf). Це доведено також його автофлюоресценцією в ультрафіолетовому світлі (http://ukrain.ua/statti/004.htm, http://ukrain.ua/present/ukrain.html). УКРАЇН по-різному впливає на споживання кисню здоровими та злоякісними клітинами (http://www.ukrin.com/docs/Brueller_1992). Крім того, цей препарат регенерує імунну систему (http://ukrain.ua/statti/017.htm). У терапевтичній дозі УКРАЇН вбиває тільки ракові клітини, не пошкоджуючи здорові. Це підтверджено дослідженнями цілого ряду наукових установ, зокрема, вченими Рочестерського Університету, США (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062738). Терапевтичний індекс (http://dictionary.reference.com/browse/therapeutic+index) УКРАЇНу складає 1250, на противагу до стандартних протипухлинних препаратів, терапевтичний індекс яких лежить у межах від 1,4 до максимально 1,8. Ефективність препарату в лікуванні злоякісних захворювань також доведена численними клінічними дослідженнями (http://www.ukrain.ua/enclosures/25_susak-1996.pdf, http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf, http://www.springerlink.com/content/rgu31qkawkbmmqfw/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17591092, http://ukrain.ua/statti/158.htm).

Професор Петер Воднянський, відомий віденський дерматолог, ще 1984 року був заскочений несподівано добрими результатами лікування УКРАЇНом запущеного випадку меланоми. Він звернувся до уряду Австрії з проханням провести вивчення цього препарату (див. http://www.ukrin.com/docs/wodniansky.pdf, http://www.ukrin.com/docs/wodniansky-eng.pdf). Це прохання, як і численні інші звертання лікарів і вчених (див. http://www.ukrin.com/en/facts), до сьогодні залишаються поза увагою австрійського уряду.

Увесь час навколо УКРАЇНу створюється стіна замовчування. Тисячі людей втратили можливість отримати допомогу цим препаратом. Як замовчується УКРАЇН, описано в книзі Елеонори Тун-Гогенштайн «Anticancer Pharmaceutical Ukrain - Criminal Story of a Prevention» (http://ukrin.com/en/book). Європейський Суд з прав людини, розглянувши мою скаргу проти Республіки Австрії (поданння №34983/02), 24 лютого 2005 року прийняв рішення на мою користь (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Nowicky&sessionid=40878743&skin=hudoc-en). Однак це не змінило ставлення уряду Австрії до УКРАЇНу.
Журналісти українського телеканалу ICTV першими пробили цю стіну мовчання, показавши сюжет про препарат у програмі „Факти” 4 жовтня 2009 року. Вони хочуть продовжити своє журналістське розслідування і виявити, що є причиною замовчування препарату УКРАЇН.

Після цієї передачі нас постійно запитують, чому ці ліки, які врятували життя численним паієнтам, невідомі широкому загалу. Як приклади успішного застосування УКРАЇНу можна згадати пацієнтку з раком товстої кишки, якій начебто лишалося жити лише 6 місяців і яка живе вже 23 роки (http://ukrin.com/en/colon ), а також пацієнта з метастатичною меланомою, вилікування якого стало можливим завдяку УКРАЇНу (http://ukrin.com/en/warum-melanoma).

Щоб розвіяти найменші сумніви щодо можливостей цього препарату в лікуванні онкологічних пацієнтів, необхідно провести багатоцентрові рандомізовані клінічні дослідження згідно вказівок GCP. Можливою індикацією є колоректальна карцинома. Аналіз данних проведеного раніше дослідження (http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf ) показав, що з 24 пацієнтів, які були проліковані УКРАЇНом у 1998 році, 18 живуть і досі (персональна комунікація). Ці дані незабаром будуть представлені на науковому конгресі. Іншими можливими індикаціями є метастатична меланома та рак підшлункової залози, лікування яких залишається нерозв’язаною проблемою сучасної медицини. По завершенню таких досліджень будуть остаточно усунуті всі сумніви стосовно потенціалу препарату УКРАЇН і він стане доступним пацієнтам у цілому світі. Оскільки всі звернення вчених до австрійського уряду лишаються поза увагою вже більше 30 років, я наважився просити Вас допомогти ініціювати багатоцентрові клінічні дослідження з препаратом УКРАЇН під Вашою опікою.

Оскільки мова йде про питання великої суспільної ваги, я дозволю собі цей лист, а також Вашу відповідь на нього оприлюднити в інтернеті.

 

З глибокою повагою,
Др. Василь Новицький