Skip to main content

Letter to World Health Organization (Turkish language)

Dr Margaret Chan
Director-General
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Cenevre 27
İsviçre

Viyana, 24 Aralık 2009

Sayın genel müdür,

Avusturya Cumhuriyeti hükümetine ilk kez 28 Haziran 1976 tarihinde, UKRAIN adındaki preparatımın onkolojik hastaların tedavisinde kullanılması olanaklarının incelenmesi yönünde ricada bulundum.

UKRAIN (Avustralya patent no. 2001 2094/01), ruhsatlı iki maddeden üretilmektedir – Kırlangıçotu alkaloitleri (Avrupa İlaçlar Kodeksi 6.0/1861) ve Thio-Tepa (U.S. Pharmacopeia & National Formulary USP 24 NF 19, S. 1651). Bu ilaç, normal hücrelerdeki konsantrasyonu çok daha düşük olmasına karşılık, ağırlıklı olarak kanser hücrelerinde zenginleşen ilk ve tek kanser ilacıdır (http://www.ukrain.ua/enclosures/hohenwarter_1992.pdf). Bu durum, morötesi ışıkta otofloresans vasıtasıyla kanıtlanmıştır (http://ukrain.ua/statti/004.htm, http://ukrain.ua/present/ukrain.html).

UKRAIN, kötü huylu ve iyi huylu hücrelerin oksijen tüketimlerini farklı şekilde etkiler (http://www.ukrin.com/docs/Brueller_1992). Ayrıca bu preparat, bağışıklık sistemini yenilemektedir (http://ukrain.ua/statti/017.htm). Terapötik doz alanında UKRAIN yalnız kanser hücrelerini imha etmekte olup, normal hücrelere zarar verilmez. Bu husus, çok sayıda araştırma kuruluşunun, örneğin Rochester University, USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062738) bir dizi araştırmasında doğrulanmıştır. Terapötik endeksleri (http://dictionary.reference.com/browse/therapeutic+index) 1,4 ila en fazla 1,8 arası kesimlerde olan standart kanser ilaçlarının aksine, UKRAIN ’in terapötik endeksi 1250 ’dir. UKRAIN ’in onkolojik rahatsızlıkların tedavisindeki etkinliği, çok sayıda klinik araştırmada doğrulanmıştır
(http://www.ukrain.ua/enclosures/25_susak-1996.pdf, http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf, http://www.springerlink.com/content/rgu31qkawkbmmqfw/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17591092, http://ukrain.ua/statti/158.htm).

Viyana ’da tanınmış bir dermatolog olan Prof. Peter Wodnianski, daha 1984 yılında ilerlemiş bir melanomun UKRAIN ’le tedavisinde sağlanan beklenmedik derecede olumlu sonuçları şaşkınlıkla karşılamıştır. Kendisi, bu preparatın incelenmesi ricasıyla Avusturya hükümetine başvurmuştur (http://www.ukrin.com/docs/wodniansky.pdf). Ne yazık ki, diğer birçok doktor ve bilim adamının mektuplarında da olduğu gibi  (http://www.ukrin.com/de/facts), bu rica bugüne kadar Avusturya hükümeti tarafından dikkate alınmamıştır.

Uzun zamandır UKRAIN ’in etrafında bir sır perdesi oluşturulmaktadır. Binlerce hasta bu preparattan yararlanamamıştır. Dr. Eleonore Thun-Hohenstein ’ın „Kanser ilacı UKRAIN – Bir engellemenin polisiye hikayesi“ isimli kitabı, UKRAIN ’in nasıl gizli tutulduğunu tarif etmektedir (http://ukrin.com/de/buch). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avusturya Cumhuriyeti ’ne karşı yapmış olduğum şikayeti ele almış ve beni 1 Şubat 2005 tarihli kararıyla haklı görmüştür (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Nowicky&sessionid=40878743&skin=hudoc-en). Ne yazık ki bu karar, Avusturya hükümetinin UKRAIN ’e karşı olan tutumunu değiştirmemiştir.

Ukrayna ’lı televizyon habercileri, 4 Ekim 2009 tarihinde ICTV kanalında yayınlanan “Gerçekler” programında UKRAIN ’in etrafındaki sessizlik duvarını yıkan ilk insanlar olmuşlardır. Kendileri UKRAIN ’in hangi nedenden dolayı gizlendiğini meydana çıkarmak için araştırmalarını sürdürmek istemektedirler.

Bu program sonrasında bize sık sık, birçok hastanın hayatını kurtarmış olan bu preparatın kamuoyunda neden daha bir geniş kitle tarafından tanınmadığı sorulmaktadır.

Bununla ilgili olarak yalnızca iki örnek vermek gerekir. Kalınbağırsak kanserine yakalanan ve ortalama yaşam süresi yaklaşık 6 ay olan bir bayan hasta UKRAIN ’le tedavi edilmiş olup aradan 23 yıl gibi uzun bir süre geçmiş olmasına karşılık bugüne kadar hayattadır (http://ukrin.com/de/dickdarmkrebs). Diğer bir olayda ise kötü huylu bir melanomu olan bir hasta, başarılı bir şekilde UKRAIN ’le tedavi edilmiştir  (http://ukrin.com/de/warum-130309).

UKRAIN ’in terapötik etkinliği hususundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için, GCP-esaslarına göre multisentrik randomize klinik araştırmalar yapılması gerekmektedir. Araştırmaya konu alınacak teşhis olarak kolorektal karsinom seçilebilir. Daha eski bir araştırma (http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf) ile ilgili olarak yapılan bir follow-up analizi, rektum karsinomu nedeniyle UKRAIN ’le tedavi edilmiş olan 24 hastadan 18 ’inin halen hayatta olduğunu ortaya çıkarmıştır (kişisel iletişim). Bu veriler yakında uluslararası bir kongrede tanıtılacaktır.  Metastatik kötü huylu melanom ya da pankreas kanseri de, mümkün olan diğer endikasyonlardır, çünkü her iki hastalık da şimdiye kadar modern tıpta çözümü olmayan sorunlar teşkil etmektedirler. Bu klinik araştırmalar tamamlandıktan sonra UKRAIN ’in terapötik etkinliği hususundaki tüm şüpheler ortadan kalkmış olacak ve bütün dünyadaki hastalar bu ilaca ulaşabileceklerdir.

Doktorların ve bilim adamlarının Avusturya hükümetine yönelttikleri bütün çağrılar 30 yılı aşkın bir süredir dikkate alınmadığından, sizin himayenizde UKRAIN ile multisentrik klinik araştırmalar başlatılması ricasıyla izninizle size sesleniyorum, sayın genel müdür.

Meselenin kamu yararına bir konu olması nedeniyle, izninizle bu yazıyı ve saygıdeğer cevabınızı İnternet ’de yayınlayacağım.

En derin saygılarımla,
Dr. Wassil Nowicky