Skip to main content

Letter to World Health Organization (Dutch language)

Dr Margaret Chan
Director-General
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Zwitserland

Wenen, 24 december 2009

Geachte mevrouw Chan,

op 28 juni 1976 heb ik de regering van de republiek Oostenrijk voor de eerste keer verzocht de mogelijkheden van mijn preparaat UKRAIN bij de behandeling van oncologische patiënten te onderzoeken.

UKRAIN (Australisch octrooi nr. 2001 2094/01) wordt vervaardigd van twee toegelaten stoffen – stinkende gouwe-alkaloïden (Europese Farmacopee 6.0/1861) en thiotepa (U.S. Pharmacopeia & National Formulary USP 24 NF 19, S. 1651). Het is het eerste en enige kankermedicijn dat zich voornamelijk in de kankercellen concentreert, hoewel zijn concentratie in normale cellen wezenlijk lager is (http://www.ukrain.ua/enclosures/hohenwarter_1992.pdf). Dit werd tevens aangetoond d.m.v. autofluorescentie in UV-licht (http://ukrain.ua/statti/004.htm, http://ukrain.ua/present/ukrain.html).

UKRAIN beïnvloedt het zuurstofverbruik van maligne en benigne cellen op een uiteenlopende wijze (http://www.ukrin.com/docs/Brueller_1992). Bovendien regenereert dit preparaat het immuunsysteem (http://ukrain.ua/statti/017.htm). In het therapeutische dosisbereik vernietigt UKRAIN alleen kankercellen, terwijl de normale cellen ongeschonden blijven. Dit werd bevestigd door een reeks van studies van tal van onderzoeksinstituten, bijvoorbeeld Rochester University, USA (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062738). De therapeutische index (http://dictionary.reference.com/browse/therapeutic+index) van UKRAIN is 1250, in tegenstelling tot de standaardkankermiddelen, waarvan de therapeutische index tussen de 1,4 tot maximaal 1,8 ligt. De effectiviteit van UKRAIN in de behandeling oncologische aandoeningen werd bevestigd in tal van klinische studies (http://www.ukrain.ua/enclosures/25_susak-1996.pdf, http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf, http://www.springerlink.com/content/rgu31qkawkbmmqfw/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17591092, http://ukrain.ua/statti/158.htm).

Prof. Peter Wodnianski, een bekende Weense dermatoloog, was al in 1984 verrast over de onverwacht goede resultaten van de therapie met UKRAIN tegen een voortgeschreden melanoom. Hij heeft zich tot de Oostenrijkse regering gewend met het verzoek dit preparaat te onderzoeken. (http://www.ukrin.com/docs/wodniansky.pdf). De Oostenrijkse regering heeft helaas tot nu toe geen aandacht besteed aan dit verzoek en ook niet aan de vele andere brieven van artsen en wetenschappers (http://www.ukrin.com/de/facts).

Al gedurende lange tijd wordt er rondom UKRAIN een muur van zwijgzaamheid opgetrokken.  Hierdoor hebben duizenden patiënten geen profijt gehad van dit preparaat. In het boek „Kankermiddel UKRAIN – crimineel verhaal van een verhindering“ van Dr. Eleonore Thun-Hohenstein wordt beschreven hoe UKRAIN wordt verzwegen (http://ukrin.com/de/buch). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich met mijn klacht tegen de republiek Oostenrijk bezig gehouden en mij in zijn beslissing d.d. 1 februari 2005 gelijk gegeven (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Nowicky&sessionid=40878743&skin=hudoc-en). Helaas heeft deze beslissing de houding van de Oostenrijkse regering ten opzichte van UKRAIN niet veranderd.

Oekraïnische televisiejournalisten hebben als eerste de muur van zwijgzaamheid rondom UKRAIN doorbroken in hun programma „Feiten“ op 4 oktober 2009 op de zender ICTV. Zij willen hun onderzoek voortzetten om uit te vinden om welke reden UKRAIN wordt verzwegen.

Na dit programma heeft men ons vaak gevraagd waarom dit preparaat, dat het leven van vele patiënten heeft gered, nog niet bekend is bij het brede publiek.

In dit verband hoeven er maar 2 voorbeelden te worden genoemd. Een patiënte met dikkedarmkanker met een levensverwachting van ongeveer 6 maanden werd met UKRAIN behandeld en leeft tot op de dag van vandaag, 23 jaar later (http://ukrin.com/de/dickdarmkrebs). In een ander geval werd een patiënt met  een malign melanoom in een gevorderd stadium succesvol met UKRAIN behandeld (http://ukrin.com/de/warum-130309).

Teneinde alle twijfel aan de therapeutische werkzaamheid van UKRAIN de wereld uit te helpen dienen er multicentrische, gerandomiseerde klinische studies volgens GCP-richtlijnen te worden uitgevoerd. Als studiediagnose kan colorectaal carcinoom worden gekozen. Uit een follow-up-analyse van een eerdere studie (http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf) is gebleken dat 18 van 24 rectumcarcinoompatiënten die met UKRAIN werden behandeld nog in leven zijn (persoonlijke communicatie). Deze gegevens worden binnenkort bij een internationaal congres gepresenteerd. Verdere mogelijke indicaties zijn metastaserend malign melanoom of alvleesklierkanker, aangezien beide aandoeningen een tot nu toe onopgelost probleem zijn van de moderne geneeskunde. Na afsluiting van deze klinische studies zullen alle twijfels omtrent de therapeutische werkzaamheid van UKRAIN definitief weggenomen zijn en patiënten over de hele wereld zullen toegang krijgen tot dit medicament.  
Aangezien alle oproepen van artsen en wetenschappers aan de Oostenrijkse regering al meer dan 30 jaar onverhoord blijven, wend ik mij beleefd tot u, geachte mevrouw Chan, met het verzoek multicentrische klinische studies met UKRAIN onder uw toezicht op gang te brengen.

Aangezien het een aangelegenheid van openbaar belang betreft zal ik mij permitteren deze brief alsmede uw geachte antwoord op Internet bekend te maken.

Met de meeste hoogachting,
Dr. Wassil Nowicky