Skip to main content

Letter to World Health Organization (Finnish language)

Tri Margaret Chan
Pääjohtaja
Maailman terveysjärjestö WHO
Avenue Appia 20
1211 Geneve 27
Sveitsi

Wienissä 24. joulukuuta 2009

Arvoisa rouva pääjohtaja,

28. kesäkuuta 1976 pyysin ensimmäisen kerran Itävallan tasavallan hallitusta selvittämään UKRAIN-valmisteen mahdollisuuksia syöpäpotilaiden hoidossa.

UKRAIN (australialainen patentti nro 2001 2094/01) valmistetaan kahdesta rekisteröidystä aineosasta – keltamoalkaloideista (Euroopan farmakopea 6.0/1861) ja thiotepasta (Yhdysvaltojen Pharmacopeia & National Formulary USP 24 NF 19, s. 1651). UKRAIN on ensimmäinen ja ainoa syöpälääke, jonka määrä karttuu voimakkaasti syöpäsoluissa samalla, kun sen pitoisuus terveissä soluissa pysyy huomattavasti alhaisempana (http://www.ukrain.ua/enclosures/hohenwarter_1992.pdf). Tämä reaktio voitiin osoittaa myös autofluoresenssin avulla UV-valossa (http://ukrain.ua/statti/004.htm, http://ukrain.ua/present/ukrain.html).

UKRAIN vaikuttaa eri tavoin malignien ja hyvänlaatuisten solujen hapenkulutukseen (http://www.ukrin.com/docs/Brueller_1992). Lisäksi valmiste uudistaa immuunijärjestelmän (http://ukrain.ua/statti/017.htm). Pysyttäessä hoidon mukaisessa annostelussa UKRAIN tuhoaa vain syöpäsoluja eikä koske terveisiin soluihin. Tämä on osoitettu useissa eri tutkimuslaitosten suorittamissa kokeissa, esimerkiksi amerikkalaisen Rochesterin yliopiston tekemässä tutkimuksessa (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11062738). UKRAINin terapeuttinen indeksi (http://dictionary.reference.com/browse/therapeutic+index) on 1250, kun syövän hoitoon käytettyjen vakiolääkkeiden terapeuttinen indeksi sijoittuu 1,4 ja korkeintaan 1,8 väliselle alueelle. UKRAIN-valmisteen vaikutus syöpäsairauksien hoidossa on todistettu useissa kliinisissä tutkimuksissa (http://www.ukrain.ua/enclosures/25_susak-1996.pdf, http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf, http://www.springerlink.com/content/rgu31qkawkbmmqfw/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17591092, http://ukrain.ua/statti/158.htm).

Tunnettu wieniläinen dermatologi professori Peter Wodnianski yllättyi jo vuonna 1984 odottamattoman hyvistä tuloksista, joita saatiin UKRAINin käytöstä pitkälle edenneen melanooman hoidossa. Hän pyysi Itävallan hallitusta selvittämään tämän valmisteen vaikutusta. (http://www.ukrin.com/docs/wodniansky.pdf). Valitettavasti Itävallan hallitus ei ole tähän mennessä huomioinut kyseistä pyyntöä eikä monia muitakaan lääkärien ja tutkijoiden lähettämiä kirjeitä (http://www.ukrin.com/de/facts).

UKRAIN-valmisteesta on vaiettu jo pitkään, ja tuhansia potilaita on jäänyt ilman sen antamaa hyötyä. Kirjassaan „Krebsmittel UKRAIN – Kriminalgeschichte einer Verhinderung“ (Syöpälääke UKRAIN – rikoskertomus salailusta) tohtori Eleonore Thun-Hohenstein kuvaa, miten UKRAINin vaikutuksesta vaietaan (http://ukrin.com/de/buch). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin käsitteli Itävallan tasavaltaa vastaan tekemäni valituksen ja ratkaisi asian hyväkseni 1. helmikuuta 2005 (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Nowicky&sessionid=40878743&skin=hudoc-en). Valitettavasti ratkaisu ei muuttanut Itävallan hallituksen asennetta UKRAIN-valmistetta kohtaan.

Ukrainalaiset tv-toimittajat rikkoivat vaikenemisen muurin ensimmäisinä kertomalla UKRAINin tapauksesta ohjelmassaan Faktoja 4. lokakuuta 2009 ICTV-kanavalla. He haluavat jatkaa asian tutkimista ja selvittää, miksi UKRAIN-valmisteesta vaietaan.

Kyseisen ohjelman jälkeen moni on kysynyt, miksi tästä ihmishenkiä pelastavasta lääkevalmisteesta ei anneta tietoja julkisuudessa.

Tässä yhteydessä voisin mainita kaksi esimerkkiä. Paksusuolisyöpää sairastava potilas, jonka ennustettu elinaika oli noin 6 kuukautta, sai UKRAINia ja elää vielä tänä päivänäkin – 23 vuoden jälkeen (http://ukrin.com/de/dickdarmkrebs). Toisessa tapauksessa potilasta, jolla oli pitkälle edennyt pahanlaatuinen melanooma, hoidettiin menestyksekkäästi UKRAIN-valmisteella (http://ukrin.com/de/warum-130309).

UKRAINin parantavaan vaikutukseen kohdistuvista epäilyistä päästään vain tekemällä multisentrisiä ja randomisoituja kliinisiä tutkimuksia GCP-suositusten mukaan. Tutkimukseen voi valita diagnoosiksi kolorektaalisen karsinooman. Erään aikaisemman tutkimuksen jatkoanalyysi (http://www.ukrain.ua/enclosures/24_bondar_1998.pdf) paljasti, että UKRAINilla hoidetuista 24 peräsuolisyöpäpotilaasta 18 on vielä elossa (henkilökohtainen tiedonvälitys). Nämä tiedot esitellään piakkoin eräässä kansainvälisessä kongressissa. Muita mahdollisia indikaatioita ovat etäpesäkkeitä lähettävä maligni melanooma tai haimasyöpä, koska molemmat sairaudet ovat edelleenkin ratkaisematon ongelma modernille lääketieteelle. Näiden kliinisten tutkimusten suorittaminen poistaa lopullisesti kaikki epäilyt UKRAINin parantavasta vaikutuksesta, ja potilaat kaikkialla maailmassa saavat käyttöönsä tämän lääkevalmisteen.

Koska kaikki lääkärien ja tutkijoiden Itävallan hallitukselle esittämät vetoomukset yli 30 vuoden ajalta ovat jääneet vaille huomiota, käännyn Teidän puoleenne, arvoisa pääjohtaja, ja pyydän lupaa käynnistää UKRAIN-valmisteella tehtävät multisentriset kliiniset tutkimukset Teidän suojeluksessanne.

Koska kysymyksessä on julkisen edun mukainen asia, aion julkaista sekä tämän kirjeen että arvokkaan vastauksenne internetissä.

Kunnioittavasti,
tri Wassil Nowicky